ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KİŞİSEL VERİLERİMİN KORUNMASI

1. Taraflar

a) www.yadekitap.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No:38/15 Kızılay – Çankaya / ANKARA adresinde mukim AREN REKLAM HALKLA İLİŞKİLER TANITIM BASIM VE BASIN YAYIN TASARIM ORG. TURİZM BİLGİSAYAR TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  (Bundan böyle “AREN TAINITIM” olarak anılacaktır).

b) www.yadekitap.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu YADE KİTAP’ın sahip olduğu internet sitesi www.yadekitap.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye www.yadekitap.com  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, YADE Kitap’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, , YADE Kitap tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından, YADE Kitap’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, YADE Kitap’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.yadekitap.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye,rıwww.yadekitap.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.yadekitap.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılar, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin, YADE Kitap’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. YADE Kitap’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. YADE Kitap, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.yadekitap.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden, YADE Kitap’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, YADE Kitap’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, YADE Kitap’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. YADE Kitap’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, YADE Kitap’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.yadekitap.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı, AREN Tanıtım mülkiyetinde olup bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. YADE Kitap tarafından www.yadekitap.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. YADE Kitap kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. YADE Kitap, üyenin www.yadekitap.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. YADE Kitap’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında YADE Kitap ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, YADE Kitap‘a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, AREN Tanıtım iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, AREN Tanıtım ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, AREN Tanıtım iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, AREN Tanıtım ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece YADE Kitap ve  iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve AREN Tanıtım ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini YADE Kitap’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. YADE Kitap, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya YADE Kitap‘a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) AREN Tanıtım ve YADE Kitap web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. YADE Kitap web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye YADE Kitap web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. YADE Kitap, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya YADE Kitap web sitesi`nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. YADE Kitap, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, YADE Kitap ‘a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287`ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. YADE Kitap, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda kişisel hesap tercihlerinden abonelik listesinden çıkabilir. 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme; üyenin üyeliğini iptal etmesi veya YADE Kitap tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. YADE Kitap, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

7. Kişisel Verilen İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanmış ve değerli müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın bilgisi ve onayına sunulmuştur.

 Veri Sorumlusu

AREN REKLAM HALKLA İLİŞKİLER TANITIM BASIM VE BASIN YAYIN TASARIM ORG. TURİZM BİLGİSAYAR TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  

Adres: Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No: 38/15 Kızılay – Çankaya / ANKARA

www.yadekitap.com alan adlı internet sitesi üzerinden kendi markalarına ait yayınları ve diğer materyalleri okur ve kullanıcılara ulaştırırken kişisel verilerinizin gerek uluslararası mevzuata ve gerekse iç hukuka uygun bir biçimde güvence altına alınarak saklanmasına özen gösterir. Şirket yönetiminden çalışanına ve son kullanıcıya kadar kişisel verilerin korunması, mevzuata uygun bir biçimde bu kapsamda yer almaktadır. Bu bağlamda şirketimiz ile çalışan, tüketici veya ticari sıfatla paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, mevzuata uygun bir biçimde saklanacak, işlenecek, sınıflandırılacak veya yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Hukuksal Sebebi

Şirketimizce kişisel verilerin toplanması ile ilgili olarak 3. Kişilerden herhangi bir şekilde veri alınmamakta; tamamen üyelerimiz tarafından yapılan işlemleri, bilgi formları, sipariş esnasında verilen bilgiler, mobil uygulama veya sosyal ağlara erişim yoluyla sağlanan veriler ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşbu aydınlatma metninde yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, bünyemizde yer alan diğer şirketler, yazılım firmaları vb. iş ortaklarımız, iş ilişkisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişiler ve ilgili mevzuat doğrultusunda resmi kurumlar ile yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Sahip Olduğumuz İlkeler

İlgili mevzuat kapsamında şirketimiz;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine riayet etmektedir.

Özel Nitelikteki Kişisel Veriler

Şirketimizce özel nitelikteki kişisel veriler(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.) kanunun istisna tuttuğu haller dışında ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmez ve üçüncü kişilere aktarılmaz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize doğrudan veya dolaylı olarak sunmuş olduğunuz kişisel verilerin sahibi olarak,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

Mevzuattan kaynaklı haller saklı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılan şartların kalkması halinde kayıtların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin değişikliklerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesi isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızın kullanılması ile ilgili olarak kanuna göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem öngörülebilecek olmakla birlikte, taleplerinizi ıslak imzalı olarak şirket adresimize ya da info@yadekitap.com adresine güvenli elektronik imza ile ulaştırabilirsiniz.

Yapacağınız başvuruda, kimliğinizi tevsik eden belgelerin eklenmesi veya vekaleten hareket ediyorsanız geçerli bir vekaletnamenin ibrazı, talebinizin açık, anlaşılır ve mevzuata uygun olması; ayrıca adres bilgilerinizin de başvuruda mevcut olması gerekmektedir.