Türk Vergi Kanunları

71,25

Vergi Müfettişleri Derneği – Türk Vergi Kanunları (TVK) 2020

Stokta yok

Stok kodu: VMD-2 Kategoriler: , , Etiketler:

Açıklama

Vergi Müfettişleri Derneği – Türk Vergi Kanunları 2020

TVK (Türk Vergi Kanunları), Vergi Müfettişlerinin titiz çalışmasıyla hazırlanmış, okuma ve çalışma kolaylığı sağlayacak biçimde okurlara sunulmuştur.

Konu Başlıkları

  1. Cilt:

Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun)

Gelir Vergisi Kanunu (193 Sayılı Kanun)

Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 Sayılı Kanun)

Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 Sayılı Kanun)

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun)

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (6183 Sayılı Kanun)

  1. Cilt

Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun)

Harçlar Kanunu (492 Sayılı Kanun)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (197 Sayılı Kanun)

Gider Vergileri Kanunu (6802 Sayılı Kanun)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (7338 Sayılı Kanun)

Değerli Kağıtlar Kanunu (210 Sayılı Kanun)

Emlak Vergisi Kanunu (1319 Sayılı Kanun)

Belediye Gelirleri Kanunu (2464 Sayılı Kanun)

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun (5602 Sayılı Kanun)

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun (3100 Sayılı Kanun)

Serbest Bölgeler Kanunu (3218 Sayılı Kanun)

Vergi Kimlik Numarası Hakkında Kanun (4358 Sayılı Kanun)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 Sayılı Kanun)

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5084 Sayılı Kanun)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 Sayılı Kanun)

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4208 Sayılı Kanun)

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun (5167 Sayılı Kanun)

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 Sayılı Kanun)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (3568 Sayılı Kanun)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (6736 Sayılı Kanun)

Danıştay Kanunu (2575 Sayılı Kanun)

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun (2576 Sayılı Kanun)

İdari Yargılama Usulü Kanunu (2577 Sayılı Kanun)